Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024
HomeNghề NghiệpQuản Lý Điều HànhTỷ Suất Sinh Lời Trong Kinh Doanh Khách Sạn

Tỷ Suất Sinh Lời Trong Kinh Doanh Khách Sạn

Khả năng sinh lời là khả năng doanh nghiệp tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Để đánh giá lợi nhuận tổng thể của một doanh nghiệp, có nhiều phương pháp khác nhau được gọi là tỷ suất sinh lời. Bài viết này giải thích các tỷ suất sinh lời khác nhau và bạn sẽ tìm hiểu cách quản lý doanh thu có thể tác động tích cực đến lợi nhuận.

Tỷ suất sinh lời trong kinh doanh khách sạn
Tỷ suất sinh lời trong kinh doanh khách sạn

Có thể bạn quan tâm

Hiểu Biết Sâu Sắc Về Tỷ Suất Sinh Lời

Tỷ suất sinh lời cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh doanh và là công cụ chính để thực hiện phân tích chính xác các báo cáo tài chính. Tất cả chủ doanh nghiệp nên làm quen, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch khủng hoảng hiện nay. Những thông số này là gì, đại diện cho cái gì và được tính toán ra sao?

3 Tỷ Suất Sinh Lời Chính

Bây giờ chúng ta hãy xem xét 3 ví dụ được biết đến rộng rãi về tỷ suất sinh lời:

  1. ROI – Tỷ suất hoàn vốn

Tỷ suất đầu tiên, ROI (Return on Investment), được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời vốn đầu tư của doanh nghiệp. Vốn đầu tư bao gồm vốn lưu động cộng với tài sản cố định. Chỉ số này rất quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp, vì nó là một số liệu hữu ích để xác định doanh nghiệp thu được bao nhiêu từ vốn đầu tư của mình (vốn tự có và đi vay). Để tính ROI, ta lấy lợi nhuận ròng hàng năm của doanh nghiệp chia cho vốn đầu tư rồi nhân với 100 để biểu thị ROI dưới dạng phần trăm.

ROI = (Lợi nhuận ròng hàng năm/ Vốn đầu tư) x 100

  1. ROE – Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất thứ hai, ROE (Return on Equity), được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời tổng thể của các tài sản do chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc cổ đông đầu tư dưới dạng vốn chủ sở hữu hoặc vốn rủi ro. Vì tỷ lệ này phản ánh tỷ suất sinh lợi trên vốn rủi ro, cho nên ROE ít nhất phải bằng hoặc cao hơn tỷ suất sinh lợi của trái phiếu chính phủ.

ROE = (Lợi nhuận ròng hàng năm / Vốn chủ sở hữu ròng) x 100

  1. ROS – Tỷ suất sinh lời trên doanh thu

Tỷ suất thứ ba là ROS (Return on Sales), và nó được sử dụng để đo lường lợi nhuận trung bình của một doanh nghiệp liên quan đến doanh thu bán hàng. Số liệu này hữu ích để đo lường hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh có quy mô tương tự trong cùng lĩnh vực và cũng được biểu thị dưới dạng phần trăm. Nó được tính bằng công thức sau:

  Phục vụ trà cà phê – Các tiêu chuẩn dịch vụ cho nhân viên nhà hàng

ROS = (Lợi nhuận hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần) x 100

Tỷ lệ ROS cực kỳ quan trọng vì nó đo lường tỷ suất lợi nhuận trung bình mà một doanh nghiệp đạt được từ thu nhập – trước thuế và chi phí tài chính – cung cấp cái nhìn sâu sắc và giá trị về cách quản lý hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Ví dụ: Nếu tỷ suất lợi nhuận trung bình của các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực là 10% và doanh nghiệp đang được phân tích có tỷ lệ ROS là 4%, điều này cho thấy có thể có những vấn đề nghiêm trọng ở bất kỳ đâu từ định giá sản phẩm đến kênh bán hàng hoặc chi phí sản xuất .

Đo lường khả năng sinh lời của khách sạn
Đo lường khả năng sinh lời của khách sạn

Làm Thế Nào Để Đo Lường Khả Năng Sinh Lời Của Khách Sạn?

Từ góc độ khách sạn, rõ ràng là hai tỷ số đầu tiên sẽ yêu cầu kiến ​​thức chuyên sâu về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt liên quan đến các khoản đầu tư (cụ thể là vốn đầu tư cho ROI và vốn chủ sở hữu ròng cho ROE).

Ngoài ra, bởi vì các yếu tố được sử dụng để tính toán các tỷ lệ này là cụ thể cho từng doanh nghiệp, chúng có thể gây hiểu nhầm khi được sử dụng làm điểm chuẩn chung cho các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Tỷ lệ mà Franco Grasso Revenue Team sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của khách sạn là ROS (Return on Sales), cho biết tỷ suất lợi nhuận trung bình, như đã giải thích trước đây.

Vì các chiến lược quản lý doanh thu thành công tập trung vào việc tối đa hóa doanh số và lợi nhuận – 2 yếu tố chính của phương trình ROS – nên chúng tôi coi tỷ lệ này là điểm khởi đầu phù hợp để phân tích hoạt động của khách sạn.

ROS so với EBITDAR / EBITDA
ROS so với EBITDAR / EBITDA

ROS So Với EBITDAR / EBITDA

ROS có thể được so sánh với EBITDAR (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, chi phí thuê), được biết đến rộng rãi hơn là Lợi nhuận gộp (GOP) và EBITDA (Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao). Đây là một tỷ suất sinh lời khác được sử dụng để hiển thị thu nhập của một doanh nghiệp chỉ dựa trên hoạt động bình thường, trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí thuê (nếu công ty không sở hữu khách sạn).

EBITDA về cơ bản là một số liệu cho biết chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc công ty khách sạn có bao nhiêu tiền để trang trải bất kỳ chi phí nào không liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường, chẳng hạn như lãi suất, thuế, v.v. và đồng thời đảm bảo tỷ suất lợi nhuận. EBITDA càng cao, doanh nghiệp càng lành mạnh. EBITDA âm hoặc thấp tất nhiên sẽ ngụ ý rằng chi phí hoạt động cao hơn doanh thu và hoạt động kinh doanh không thể bền vững trong trung dài hạn.

  10 điểm cần có trong mẫu kế hoạch kinh doanh khách sạn

Các nhà phân tích tài chính có nhiều khả năng đánh giá một doanh nghiệp dựa trên EBITDA hơn là chỉ dựa trên lợi nhuận. Vì nó thể hiện một bức tranh đơn giản hơn về việc liệu doanh nghiệp đó có thể tạo ra lợi nhuận thông qua việc quản lý các hoạt động thông thường hay không. Các thông số kế toán như khấu hao, chi phí dự phòng, chi phí quản lý tài chính không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

EBITDA = Doanh thu – Chi phí (không bao gồm thuế, lãi vay, khấu hao)

EBITDA có thể được tính toán bằng cách xem xét bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp hoặc có thể được dự báo.

Để phân tích chính xác hơn về tác động của chi phí và doanh thu đối với tổng doanh thu và trong trường hợp cần thực hiện các hành động khắc phục nào, ở đâu, tất cả các khoản phải được phân thành các loại chi phí và doanh thu riêng biệt (ví dụ: phòng, nhà hàng, spa, v.v. .). Trong trường hợp này, để đơn giản, chúng tôi tính đến một thuộc tính giả định trong đó phòng là chi phí chính và doanh thu duy nhất.

Cách quản lý doanh thu
Cách quản lý doanh thu

Cách Quản Lý Doanh Thu Có Thể Tác Động Tích Cực Đến Khả Năng Sinh Lời

Biên EBIDTA bị ảnh hưởng bởi sự cộng hưởng giữa nhiều yếu tố liên quan lẫn nhau, chẳng hạn như:

  • Doanh thu phòng (Quản lý Doanh thu);
  • Chi phí biến đổi *, khoảng 30% tổng doanh thu;
  • Chi phí cố định *, không dễ khái quát hóa được, vì chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng chúng không được vượt quá 40-45% tổng doanh thu.

Tối ưu hóa chi phí bằng cách giảm hoặc hợp lý hóa tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi nhằm tăng lợi nhuận (Nhớ là không được để ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ).

Doanh thu phòng phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn tiềm năng của vị trí cũng như chất lượng và danh tiếng thương hiệu khách sạn, điều kiện thị trường, chiến lược bán hàng và quản lý doanh thu hiệu quả.

Ở những cơ sở, Quản lý Doanh thu được thực hiện đúng cách, tác động của chi phí cố định sẽ giảm khi doanh số bán hàng tổng thể tăng lên, trong khi phần trăm chi phí biến đổi có thể sẽ tăng theo. Tuy nhiên, điều cuối cùng là EBITDA cao hơn dẫn tới lợi nhuận tăng lên.

Ví dụ thực tế về việc tăng do quản lý doanh thu

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ thực tế để hiểu rõ hơn về khái niệm này. Giả sử một khách sạn không áp dụng quản lý doanh thu có doanh thu hàng năm là 1 triệu euro.

Trong đó, chi phí biến đổi cho khách sạn này (tức là đồ vệ sinh cá nhân miễn phí, giặt là, chi phí dọn phòng, tiện ích, bữa sáng, hoa hồng đặt phòng, v.v.) chiếm 30% doanh thu phòng (300.000 €) và chi phí cố định (trước hết là nhân viên và chi phí thuê) chiếm 40% (400.000 €), tổng lợi nhuận hoạt động (thu nhập hoạt động trừ chi phí hoạt động) còn 300.000 €.

  Tại sao phải giải quyết than phiền trong khách sạn?

Dựa trên số liệu thống kê về hơn 2.000 cơ sở kinh doanh trên toàn thế giới sử dụng dịch vụ tư vấn, một cơ sở kinh doanh thực hiện các hoạt động quản lý doanh thu có thể mong đợi mức tăng doanh thu ít nhất 20% trong năm đầu tiên áp dụng. Câu hỏi cần được trả lời là “Bao nhiêu phần trăm thu nhập này là lợi nhuận?” Hoặc tốt hơn, những khoản thu này sẽ được bù đắp bởi chi phí tăng ở mức độ nào?

Một lần nữa, dựa trên dữ liệu thống kê, chúng tôi có thể nói rằng khi công suất thuê và doanh thu phòng tăng 20% ​​mỗi năm, chi phí cố định có xu hướng duy trì ổn định, trong khi chi phí biến đổi có thể tăng từ 20% đến 30%, tùy thuộc vào một số yếu tố .

Vì vậy, quay trở lại ví dụ trước đó của chúng tôi, chúng ta hãy giả định rằng khách sạn áp dụng quản lý doanh thu và đạt 1,2 triệu euro (+ 20% so với năm trước) và chi phí biến đổi của nó tăng từ 300.000 € lên 390.000 € (+ 30%) , trong khi chi phí cố định vẫn ổn định ở mức 400.000 €. Do đó, các chiến lược quản lý doanh thu sẽ tạo ra sự gia tăng của tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động tương đương với 110.000 € (200.000-90.000 €), tương ứng với tỷ lệ phần trăm tăng là + 37%.

Do đó, bằng cách áp dụng quản lý doanh thu, ngay cả khi chi phí biến đổi tăng một tỷ lệ lớn hơn so với doanh thu, về mặt tuyệt đối, chúng sẽ có tác động ít hơn doanh thu, dẫn đến EBITDA cao hơn.

Đây là lý do tại sao quản lý doanh thu, trong điều kiện thị trường bình thường, không chỉ tăng doanh thu hàng năm (và ở một mức độ nhỏ, chi phí biến đổi) mà còn và trên tất cả là lợi nhuận.

Chống đỡ khủng hoảng
Chống đỡ khủng hoảng

Quản lý doanh thu và khả năng sinh lời trong thời kỳ khủng hoảng

Tuy nhiên, quản lý doanh thu rất quan trọng ngay cả khi các cuộc khủng hoảng toàn cầu và các hạn chế đi lại khiến tăng trưởng hàng năm khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Trong trường hợp này, quản lý doanh thu vẫn là yếu tố quan trọng cho phép các khách sạn vượt qua cơn bão, trụ vững và tạo điều kiện để tối đa hóa kết quả khi nhu cầu quay trở lại và vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

Theo thống kê, các khách sạn có thể đạt hoặc vượt qua ngưỡng hòa vốn với công suất thuê hàng năm giao động từ 40% – 50% và các khách sạn áp dụng quản lý doanh thu có thể đạt được điều này, ngay cả trong năm 2021 (bất chấp tác động tiêu cực do đại dịch ).

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

HOT NHẤT 24 GIỜ QUA