Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Le Trada

——————

Số:  001QCHĐ/LTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày  04  tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT HOTELCAREERS.VN

Hotelcareers.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, tìm việc làm trực tuyến cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin.
Hotelcareers.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về việc làm hoặc có nhu cầu tìm việc trực tuyến ngành khách sạn nhà hàng du lịch.

Sứ mệnh mà Hotelcareers.vn hướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại vững chắc giữa người tìm việc và nhà tuyểndụng.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

– Sàn giao dịch điện tử Hotelcareers.vn do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Le Trada thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Hotelcareers.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Hotelcareers.vnvà các bên liên quan cung cấp.

– Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hotelcareers.vn
– Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Hotelcareers.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng và không được trái với qui định của pháp luật.

– Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hotelcareers.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Hotelcareers.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

– Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử Hotelcareers.vn do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Le Trada phát triển với tên miền: Hotelcareers.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn”)

Định nghĩa chung:

– Người Tuyển dụng (Nhà tuyển dụng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Hotelcareers.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

– Người tìm việc (ứng viên): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng trên Hotelcareers.vn của người Nhà tuyển dụng. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

– Thành viên: là bao gồm cả người tuyển dụng lẫn người tìm việc (ứng viên)

– Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Hotelcareers.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.

– Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn cung cấp.

– Khi đăng ký là thành viên của Hotelcareers.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng, đăng hồ sơ tìm việc làm theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Hotelcareers.vn.

– Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Hotelcareers.vn.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho ứng viên

1.1. Đăng ký tài khoản

• Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào bảng trên.

• Khi đăng ký trở thành thành viên của Hotelcareers.vn và được Hotelcareers.vn chấp thuận, thành viên có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Hotelcareers.vn.

• Sau khi tạo Tài khoản, thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn tất về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của thành viên có hoạt động nào sai luật, đó là trách nhiệm của thành viên, Hotelcareers.vn có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin không hợp lệ.

1.2. Quy trình tạo hồ sơ trực tuyến cho ứng viên

Thành viên có thể tạo hồ sơ ứng tuyển bằng cách hoàn tất những thông tin được quy định sẵn của Hotelcareers.vn, bao gồm:

Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân bao gồm :

 • Họ tên
 • Email
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Tình trạng hôn nhân
 • Tỉnh/TP
 • Quốc tịch
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Sơ lược

Sau khi thành viên hoàn tất thông tin, thành viên bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin đã điền.
Chú ý: các trường có dấu * là các trường bắt buộc nhập.
Tạo hồ sơ:
Sau khi thành viên đã thay đổi thông tin cá nhân, thành viên có thể tạo hồ sơ bằng cách chọn “Tạo hồ sơ”. Một hồ sơ trực tuyến gồm những yêu cầu sau:

a. Tiêu đề hồ sơ

Ứng viên sẽ phải điền tiêu đề hồ sơ một cách rõ ràng nhất, thể hiện ngành nghề, chức vụ công việc mình muốn ứng tuyển. Ví dụ: Nhân viên lễ tân, Nhân viên phục vụ nhà hàng, ….

b. Giới thiệu về bản thân

Khi đọc những thông tin giới thiệu sơ lược Nhà tuyển dụng sẽ hiểu được Ứng viên là ai? Kinh nghiệm làm việc ra sao? Kỹ năng sở trường thế nào? ….

c. Mục tiêu nghề nghiệp

Thể hiện vị trí công việc mong muốn của ứng viên, gồm các trường thông tin sau:

 • Vị trí mong muốn
 • Mức lương mong muốn
 • Nơi làm việc
 • Ngành nghề
 • Nhu cầu công việc

d. Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm là yếu tố Nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu, ứng viên lưu ý làm nổi bật kinh nghiệm tích lũy từ các công ty tiền nhiệm, các trường thông tin cần hoàn thiện:

 • Số năm kinh nghiệm (tổng số năm ứng viên đã làm việc cho các công ty trước đó)
 • Tên công ty
 • Chức vụ
 • Thời gian
 • Mô tả

Ứng viên có thể  ấn nút “Thêm kinh nghiệm” để thêm mô tả quá trình kinh nghiệm của bản thân theo giai đoạn.

e. Người tham khảo

Trong quá trình xét duyệt ứng viên, Nhà tuyển dụng có thể tham khảo thông tin từ quản lý, đồng nghiệp cũ của ứng viên. Các trường thông tin cần điền:

 • Họ tên
 • Chức danh
 • Điện thoại

f. Trình độ học vấn

Ứng viên cần hoàn thiện các trường thông tin về học vấn:

 • Chuyên ngành
 • Trường
 • Trình độ
 • Năm tốt nghiệp
 • Tốt nghiệp loại
 • Ngoại ngữ
 • Trình độ ngoại ngữ
 • Tin học văn phòng

g. Kỹ năng/ Sở trường

Gồm:

 • Kỹ năng/ sở trường (kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình …)
 • Sở thích/ khác (nghe nhạc, xem phim, đọc báo, nghiên cứu ….)

h. Hiển thị hồ sơ

Gồm trường thông tin:

 • Upload hồ sơ bản mềm (Ứng viên lưu ý upload hồ sơ chuyên nghiệp nhất)
 • Lựa chọn hiển thị hồ sơ với Nhà tuyển dụng

Sau khi điền đầy đủ các thông tin Hotelcareers.vn yêu cầu, ứng viên tích vào nút “Tạo hồ sơ” để hoàn thành. Hồ sơ của ứng viên sẽ được ban quản trị duyệt trong vòng 24h.

Những hồ sơ đã được ban quản trị duyệt, ứng viên có thể tham gia ứng tuyển trực tuyến, bằng cách tìm một công việc phù hợp rồi tích vào nút  sẽ có một thông báo hiện ra:

Ứng viên tích chọn hồ sơ phù hợp sau đó ấn vào “Gửi hồ sơ

2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

2.1. Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản đăng tin tuyển dụng trên Hotelcareers.vn Nhà tuyển dụng cần phải hoàn thiện 3 phần thông tin chính sau:

a. Thông tin tài khoản

Gồm:

 • Địa chỉ email (User)
 • Mật khẩu đăng nhập

b. Thông tin chung về Nhà tuyển dụng

Gồm các trường thông tin sau:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Địa chỉ trên Google Map (Nhà tuyển dụng nên nhập chính xác địa lên Google Map. Việc này sẽ giúp ứng viên tìm đường nộp hồ sơ dễ dàng hơn)
 • Tỉnh/TP
 • Quy mô
 • Sơ lược về công ty
 • Ảnh giới thiệu
 • Logo (Logo công ty)
 • Website
 • Điện thoại

Lưu ý: Nhà tuyển dụng nên điền đầy đủ thông tin để thể hiện sự rõ ràng và tính chuyên. Việc này sẽ giúp thu hút thêm ứng viên tiềm năng.

c. Thông tin liên hệ

Gồm các trường thông tin sau:

 • Tên người liên hệ (người phụ trách tuyển dụng)
 • Chức vụ
 • Email
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Hình thức liên hệ

Sau khi hoàn thành các trường thông tin Hotelcareers.vn yêu cầu, Nhà tuyển dụng tích vào “Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận sử dụng của Hotelcareers.vn” và kích vào nút “Đăng ký” để hoàn thành việc tạo tài khoản. Khi đã có tài khoản Nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm hồ sơ ứng viên.

2.2. Đăng tin tuyển dụng

Sau khi đăng ký thành công, nhà tuyển dụng có thể “Đăng tin tuyển dụng” để tạo tin tuyển dụng cho công ty mình. Nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin các trường Hotelcareers.vn yêu cầu,bao gồm:

ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Tiêu đề
 • Số lượng
 • Cấp bậc
 • Mô tả công việc
 • Quyền lợi được hưởng
 • Yêu cầu công việc
 • Ngành nghề
 • Nơi làm việc
 • Mức lương
 • Thời gian làm việc
 • Thử việc
 • Hạn nộp hồ sơ

THÔNG TIN CHUNG

 • Giới tính
 • Độ tuổi
 • Trình độ
 • Kinh nghiệm
 • Yêu cầu hồ sơ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tên người liên hệ
 • Chức vụ
 • Email
 • Địa chỉ
 • Điện thoại

Sau khi nhà tuyển dụng hoàn thành các trường thông tin có thể nhấn “Gửi” để hoàn thành việc đăng tin. Tin tuyển dụng sẽ được ban quản trị duyệt trước khi công bố.

Mẫu tin tuyển dụng hiển thị

2.3. Tìm hồ sơ

Thành viên là nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm hồ sơ ứng viên có thể chọn “Tìm hồ sơ ứng viên” để trải nghiệm thử dịch vụ tìm hồ sơ và truy cập hồ sơ các ứng viên trên hệ thống Hotelcareers.vn.
Khi kích vào phần “Tìm kiếm ứng viên” chức năng tìm kiếm các hồ sơ ứng viên được chọn lọc tùy theo yêu cầu của thành viên nhà tuyển dụng sẽ hiển thị bao gồm các thông tin sau :

 • Từ khóa
 • Ngành nghề
 • Địa điểm

Có thể sử dụng bộ lọc nâng cao.

3. Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Hotelcareers.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như: Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện …

4.Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

4.1. Mẫu thuẫn

Nếu có mâu thuẫn thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết giữa Thành viên với nhau.

Hotelcareers.vn có thể, nhưng không bị bắt buộc, đưa ra những lời khuyên không ràng buộc. Nếu mâu thuẫn không thể giải quyết giữa hai bên, các hành động pháp lý sẽ được áp dụng. Hotelcareers.vn sẽ không liên quan hay tham dự vào các mâu thuẫn này. Người bán và người mua đồng ý giữ cho Hotelcareers.vn, kể cả các công ty liên kết và bất kỳ giám đốc, viên chức, nhân viên, nhà thầu, hoặc đại lý của Hotelcareers.vn, khỏi bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra giữa người bán và người mua.

4.2. Các bước của Quy trình khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

–    Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác… qua email: info@hotelcareers.vn

–    Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Hotelcareers.vn sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

–   Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Hotelcareers.vn sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Hotelcareers.vn sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Hotelcareers.vn, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Hotelcareers.vn

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Le Trada 

Địa chỉ:  Số 15 Ngõ 172/46/57 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 04 3917 5999 Email: info@hotelcareers.vn

Hotelcareers.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn giao dịch điện tử Hotelcareers.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với người tìm việc. Đối với Hotelcareers.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Hotelcareers.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Hotelcareers.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Hotelcareers.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Hotelcareers.vn.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1.Quy trình thanh toán giữa người mua (ứng viên) và người bán (nhà tuyển dụng) 

Do sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn là một sàn giao dịch về việc làm. Và ứng viên được đăng hồ sơ cũng như ứng tuyển miễn phí các việc làm trên website. Vì vậy ban quản lý website Hotelcareers.vn sẽ không đưa ra bất kỳ quy định nào về thanh toán giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Và cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán phát sinh giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Trường hợp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng nếu có phát sinh về chi phí nào đó sẽ do hai bên tự thỏa thuận với nhau.

2.Quy trình thanh toán giữa Ban quản lý website và người đăng tin (phí tin)

Đối với Ban quản lý website và người đăng tin (phí tin) người đăng tin sẽ phải thanh toán Phí Dịch vụ (nếu có) chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên hóa đơn. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Thành viên thanh toán Phí Dịch vụ.
Nếu quá Ngày thanh toán mà Thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Hotelcareers.vn có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Hotelcareers.vn sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

– Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên Hotelcareers.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

– Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

– Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Hotelcareers.vn có chính xác không.

– Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Hotelcareers.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

– Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

– Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Hotelcareers.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hotelcareers.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn .

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hotelcareers.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hotelcareers.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LE TRADA

Trụ sở chính:Số Số 15 Ngõ 172/46/57 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Email: info@hotelcareers.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hotelcareers.vn thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hotelcareers.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hotelcareers.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email :

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Hotelcareers.vn được Hotelcareers.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hotelcareers.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hotelcareers.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hotelcareers.vn.
– Ban quản lý Hotelcareers.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hotelcareers.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Nghiêm cấm các hành động

• Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách Hotelcareers.vn đề ra.

• Sử dụng trái phép tài khoản của người khác.

• Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Thành viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)

• Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Hotelcareers.vn cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Hotelcareers.vn.

• Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của Hotelcareers.vn hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng/ Thành Viên.

• Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.

• Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý

2. Quy định thành viên.

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

– Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn trong bản Quy chế này.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

– Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng trên website Hotelcareers.vn thông tin sẽ được lưu vào hệ thống. Ban quản trị website TMĐT Hotelcareers.vn sẽ tiến hành xét duyệt nội dung tin đăng nếu các thông tin tuân thủ theo đúng quy định về đăng tin mà Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn đã đưa ra thì tin đó sẽ được duyệt và hiển thị trên website Hotelcareers.vn.

–  Đối với các thông tin đăng không đúng chuyên mục, đăng sai quy định Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sẽ tùy theo mức độ vi phạm, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn sẽ hướng dẫn các thành viên chỉnh sửa thông tin, di chuyển chuyên mục phù hợp hoặc loại bỏ tin đăng. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang Hotelcareers.vn mà không cần báo trước cho các thành viên.

4. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại Hotelcareers.vn

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Hotelcareers.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Hotelcareers.vn. Không được phép đăng tải các thông tin trái pháp luật, đăng tải thông tin hình ảnh các sản phẩm và dịch vụ cấm bán trên website Hotelcareers.vn. Sau đây là Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại Hotelcareers.vn.

 • Hàng hoá: Rượu, vũ khí, ma tuý, thuốc lá, dược phẩm cấm, pháo, đồ chơi nguy hiểm, băng đĩa sách báo có nội dung đồi truỵ, kích động bạo lực và phản động…
 • Dịch vụ: Đánh bạc, môi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em…
 • Các danh mục khác được nêu chi tiết trong Nghị định số 59/206/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vncam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Hotelcareers.vn, Hotelcareers.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

– Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

– Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: info@hotelcareers.vn hoặc gọi trực tiếp tới số 04 39175999 chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn.

– Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT HOTELCAREERS.VN

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT Hotelcareers.vn

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn nêu ra.

– Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vnkhông chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn .

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website Hotelcareers.vn

– Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

– Sàn giao dịch TMĐT Hoteldareers.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Hoteldareers.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm công việc của và phát triển tại thị trường nước ngoài của Thành viên và nhu cầu tìm kiếm ứng viên thích hợp của các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/ đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm pháp Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

– Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

– Xây dựng và công bố công khai trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

– Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với nhau (giữa ứng viên và nhà tuyển dụng hoặc ngược lại) hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, sẽ cung cấp cho thành viên thông tin về ứng viên/nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định

– Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

– Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

– Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

– Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh như:

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

– Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

– Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH TMĐT HOTELCAREERS.VN

1. Quyền của Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn

 • Quyền của Thành viên người bán (Nhà tuyển dụng) trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn và được đồng ý, thành viên người bán sẽ được đăng tin bán sản phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn qua mail: info@hotelcareers.vn

 • Quyền của Thành viên người mua (Người tìm việc) trên Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn

Thành viên người mua sẽ được nhân viên của  Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua bán và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

Tìm hiểu các thông tin của người bán đăng công khai trên sàn giao dịch thương mại điện tử để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

– Có quyền khiếu nại chất lượng tin đăng của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử và yêu cầu chủ sàn chỉnh sửa những thông tin sai trái, không đúng sự thật

2. Trách nhiệm của Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT HotelCareers.vn

 • Trách nhiệm của Thành viên người bán (Nhà tuyển dụng) trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn và những thông tin đăng tải lên  Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên  Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

Thành viên người bán, có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vntrong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu người mua chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vnhay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vncung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn  trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn.

 • Trách nhiệm của Thành viên người mua (Người tìm việc) trên Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn

-Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn về những hành vi trái pháp luật của người bán.

-Thành viên người mua, có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Hotelcareers.vn  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

– Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Hotelcareers.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Hotelcareers.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Hotelcareers.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

– Quy chế hoạt động sẽ được Hotelcareers.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Hotelcareers.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Hotelcareers.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Hotelcareers.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

Ký và đóng dấu

HOT NHẤT 24 GIỜ QUA

TIN MỚI NHẤT

Bảng giá nha khoa Đà Nẵng 2024

Bảng giá Nha khoa Đà Nẵng Mới Nhất 2024

0
Nha khoa Đà Nẵng VIN Dentist cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ chất lượng với giá cả phải chăng nhất...
Review Nha Khoa Đà Nẵng

Review niềng răng Đà Nẵng Ở Đâu Giá Tốt, Uy Tín

0
Niềng răng tại Đà Nẵng là một phương pháp chỉnh nha hiệu quả để sửa các vấn đề về răng khấp khểnh, răng hô,...
Workshop "Khám bệnh tổng quát Website miễn phí"

TỔNG KẾT Workshop “Khám bệnh Website” miễn phí thu hút các chủ doanh nghiệp...

0
Vào ngày 18/11/2023 vừa qua, Workshop "Khám bệnh tổng quát Website", được host bởi anh Lê Đình Thanh - CEO & Founder SEOViP Digital...
tuyển-dụng-marketing-yoga

Thiên Ân Yoga tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

0
* Mô tả công việc:  Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn  Yêu cầu:  – Đúng giờ & trách...
tuyen-dung-tro-ly-content-marketing

Step By Step tuyển trợ lý Content Marketing( full time)  Đà Nẵng

0
Mô tả công việc Giới Thiệu Công Ty  Step By Step là một công ty chuyên về marketing và nhân sự. Được thành...

FOLLOW ON FACEBOOK